blog image

142997 COMUNICAT DE PRESĂ

142997 COMUNICAT DE PRESĂ

FILIALA PATRONATULUI ROMÂN DIN JUDEȚUL HARGHITA în parteneriat cu FIRST JOB SCHOOL și  ASOCIAȚIA PENTRU TINERET FIDELITAS are  deosebita plăcere de a anunța lansarea proiectului

„ALFA-DIGI - Formarea competentelor digitale ale angajaților pentru economia viitorului”,  Contractul de finanțare POCU/860/3/12/142997.

Conferința va avea loc în data de 25.10.2022ora 15.00 la

Sala de conferință – Harghita Business Centrum din Odorheiu Secuiesc.

Descarcă PPT  aici

 

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea, într-o perioada de 18 luni, a nivelului de cunoștințe/competente/abilitați în domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Proiectul se referă la angajații din întreprinderile din Regiunea Centru care activează in domeniile competitive conform SNC. Prin intermediul programelor de formare a competentelor digitale de baza/avansate si a unor masuri de sprijin specifice, inclusiv prin masuri de sprijin si asistenta pentru elaborarea si introducerea de programe de învățare la locul de munca in domeniul alfabetizării digitale si TIC și masuri care contribuie la atingerea temele secundare si orizontale FSE, în vederea adaptării angajaților la provocările si schimbările produse odată cu trecerea la economia digitalizata si industria 4.0.

Proiectul își propune, printre altele, atingerea următoarelor obiective specifice:

  • Conștientizarea prin campanie multimedia a 3000 de persoane, cu ținta specifica minim 100 angajatori din Regiunea Centru, care își desfășoară activitatea in sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC.
  •  Creșterea numărului de angajați care își îmbunătățesc cunoștințele/ competentele/ abilitățile digitale in domenii aferente sectoarelor economice competitive conform SNC
  • Creșterea numărului de IMM-uri din Regiunea Centru, din sectoarele competitive si domeniile de specializare inteligenta conform SNC si SNCDI
  • Întărirea capacitații angajaților care activează in întreprinderile din domeniile competitive si de specializare inteligenta conform SNC si SNCDI din Regiunea Centru ori care intenționează sa-si adapteze activitatea la aceste domenii,
  • Îmbunătățirea inserției profesionale si a incluziunii socio-profesionale a femeilor prin masuri specifice de promovarea egalității de gen care asigura participarea femeilor la programe FPC in domeniul alfabetizării digitale si TIC si accesul la locurile de munca din domeniile competitive si de specializare inteligenta,

 

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3-Locuri de muncă pentru toțiObiectivul Specific 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

 

Date de contact: Mark Dezso-Sorin, tel. 0744643710 sau office@patronatulromanharghita.ro

Data: 20.10.2022

Az oldalunk sütiket használ!


Süti választás