blog image

ALFA-DIGI - Formarea competentelor digitale ale angajaților pentru economia viitorului

ALFA-DIGI - Formarea competentelor digitale ale angajaților pentru economia viitorului

POCU/860/3/12/142997

Descarca aici

Descarca aici

Descarca aici

Descarca aici

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
•Obiectivul general al proiectului urmareste imbunatatirea, intr-o perioada de 18 luni, a nivelului de cunostinte/competente/abilitati in domeniul alfabetizarii digitale si al tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC) ale angajatilor din intreprinderile din Regiunea Centru care activeaza in domeniile competitive conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin intermediul programelor de formare a competentelor digitale de baza/avansate si a unor masuri de sprijin specifice, inclusiv prin masuri de sprijin si asistenta pentru elaborarea si introducerea de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC si masuri care contribuie la atingerea temele secundare si orizontale FSE, in vederea adaptarii angajatilor la provocarile si schimbarile produse odata cu trecerea la economia digitalizata si industria 4.0.

Proiectul contribuie la atingerea rezultatelor asteptate ale apelului, prin modul in care isi stabileste indicatorii de realizare:

•indicatorul 4S36 -Angajați care beneficiază de programe de formare atinge valoarea 310 persoane

• - indicatorului 4S34- Persoane care dobandesc o calificare  va atinge valoarea de 91,29 %

• din indicatorul 4S36 - indicatorul 4S17-Intreprinderi sprijinite va atinge valoarea de 32 IMM-uri

• - indicatorul 4S35-Intreprinderi care introduc programe de invatare la locul de munca la 6 luni dupa finalizarea sprijinului  va atinge valoarea 5 IMM-uri

Grupul tinta eligibil al proiectului

•sunt angajati cu contract individual de munca, cu norma partiala sau intreaga, care provin din intreprinderi din Regiunea Centru care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate cf. SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi din Regiunea Centru care intentioneaza sa isi adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul din aceste sectoarele economice sau unul dintre domenile de specializare inteligenta mentionate anterior; 40% din grupul tinta sunt femei si 10% lucratori varstnici.

•- Minim 124 persoane din grupul tinta vor fi femei.

•- Minim 31 persoane din grupul tinta vor fi lucratori varstnici (cu varsta intre 55-66 de ani).

•O persoana din grupul tinta va putea sa participe la mai multe activitati/subactivitati prevazute in proiect; fiecare persoana din grupul tinta va participa la un singur program de formare profesionala

Recrutarea GRUPULUI Țintă

•- Echipa proiectui va elabora si posta constant anunturi pe site-urile web si paginile social media ale organizatiilor partenere

• - Se vor contacta telefonic si prin email, minim de 30 de companii din Regiunea Centru care detin angajati ce se incadreaza in profilul grupului tinta al proiectului (asa cum este descris la sectiunea Grupul tinta) si vor incheia acorduri in vederea informarii grupului tinta

• - Se va realiza un flyer de prezentare a proiectului, format tiparit, in 35.000 de exemplare, care va fi distribuit in casutele postale din Regiunea Centru

Obiectivele specifice ale proiectului

•OS 1 – Constientizarea prin campanie multimedia a 3000 de persoane, cu tinta specifica minim 100 angajatori din Regiunea Centru, care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste domenii, cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la formare profesionala continua (FPC), cu accent pe programele de FPC in domeniul alfabetizarii digitale si TIC (competente digitale), corelativ cu importanta si necesitatea elaborarii si introducerii la nivelul intreprinderilor a programelor de invatare la locul de munca pentru imbunatatirea prin invatare pe parcursul vietii a competentelor digitale ale angajatilor proprii.

•OS 2 – Cresterea numarului de angajati care isi imbunatatesc cunostintele/ competentele/ abilitatile digitale in domenii aferente sectoarelor economice competitive conform SNC, corolar cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin participarea a 310 angajati din Regiunea Centru care activeaza in sectoarele respective, la programe FPC in domeniul alfabetizarii digitale si TIC, din care 1 program va fi pentru dobandirea competentelor digitale de baza, 9 programe vor fi pentru imbunatatirea competentelor digitale avansate si 3 programe pentru imbunatatirea competentelor digitale dedicate specialistilor din domeniul IT, cu o rata a promovabilitatii de 91%, 283 angajati urmand sa obtina certificate de absolvire de calificare ori certificate/diplome recunoscute la nivelul angajatorului. Din cei 310 angajati ce vor beneficia de programe FPC in domeniul alfabetizarii digitale si TIC, minimum 10% vor fi angajati varstnici (31 persoane) si minimum 40% vor fi angajate femei (124 persoane).

•OS 3 – Cresterea numarului de IMM-uri din Regiunea Centru, din sectoarele competitive si domeniile de specializare inteligenta conform SNC si SNCDI, care isi sustin angajatii pentru o mai buna adaptare la economia digitalizata si industria 4.0, prin sprijinirea a 32 IMM-uri in vederea elaborarii si introducerii de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC, dintre care 5 IMM-uri vor introduce aceste programe de invatare la locul de munca.

•OS 4 – Intarirea capacitatii angajatilor care activeaza in intreprinderile din domeniile competitive si de specializare inteligenta conform SNC si SNCDI din Regiunea Centru ori care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste domenii, de a face fata provocarilor sociale ale economiei digitalizate/ industriei 4.0 si a provocarilor atrase de tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta dpdv al utilizarii resurselor, prin actiuni ce urmaresc cresterea sanselor de prelungire a vietii profesionale active a angajatilor varstnici (31 de angajati varstnici urmand sa beneficieze de sprijin pentru facilitarea si consolidarea competentelor digitale prin invatare auto-dirijata, urmand ca masurile sa fie replicate la nivelul a minim 2 companii – activitate corelata cu tema secundara 02, cu alocare de 3,25% din buget), si adaptarea angajatilor la locurile de munca verzi (Constientizarea prin campanie multimedia a 3000 de persoane, cu tinta specifica minim 250 de angajati din grupul tinta - activitate corelata cu tema secundara FSE 0.1 , cu alocare de 5,66% din buget).

•OS 5 - Imbunatatirea insertiei profesionale si a incluziunii socio-profesionale a femeilor prin masuri specifice de promovarea egalitatii de gen care asigura participarea femeilor la programe FPC in domeniul alfabetizarii digitale si TIC si accesul la locurile de munca din domeniile competitive si de specializare inteligenta, prin care se asigura elaborarea si integrarea unui Protocol de masuri orientative pentru intreprinderi in vederea promovarii egalitatii de gen si promovarea accesului femeilor la programe de formare profesionala si locuri de munca in domeniile competitive si de specializare inteligenta in planurile de introducere si desfasurare a programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC a 3 companii sprijinite prin proiect

Activitati
1 Managementul proiectului 18 luni
 

•Documente rezultate: (1) organigrama, contracte de munca, planificari lunare a activitatilor; (2) rapoarte financiare de progres, cereri de plata, cereri de rambursare; (3) “Procedura de comunicare interna”, minute sedinte lunare cu echipa proiectului, rapoarte lunare de vizite pe teren; (4) contract de finantare, acte aditionale, cereri de rambursare/de plata; (5) rapoarte tehnico-financiare de progres, Raport final de implementare proiect; (6) check-list trimestrial pentru verificare respectarii principiilor egalitatii de sanse, nediscriminarii si a egalitatii de gen; (7) analiza trimestriala privind riscurile care pot afecta proiectul; (8) procese verbale de arhivare a documentelor; (9) afis de prezentare a proiectului, format tipizat pentru documentele oficiale/publice ale proiectului; model adresa oficiala de instiintare privind contributia FSE/ILMT la finantarea proiectului; contracte organizare conferinta de lansare si diseminare proiect, liste participanti, follow-up-uri, materiale foto; (10) dosare de achizitie, contracte de prestari servicii si livrare bunuri; (11) “Check list pentru verificarea respectarii legilor si reglementarilor in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal”.

Activitatea 2.1
“Viitorul afacerii tale in economia digitalizata” - Campanie de constientizare a angajatorilor din sectoarele competitive cf. SNC si domeniile de specializare inteligenta cf SNCDI cu privire la importanta participarii angajatilor la programe de formare continua, cu accent pe programele de formare a competentelor digitale 12 luni

Mesajele campaniei se vor centra pe urmatoarele aspecte:

• (a) constientizarea angajatorilor de importanta participarii angajatilor la programe de formare continua, cu accent pe programele de formare a competentelor digitale, ca mijloc de crestere a adaptabilitatii intreprinderilor la economia digitalizata si la Industria 4.0. si cu consecinte pozitive asupra competitivitatii economice in ansamblu a intreprinderilor;

• (b) promovarea programelor de formare a competentelor digitale oferite prin proiect ca raspuns la nevoile de formare profesionala a angajatilor companiilor din domeniile competitive si de specializare inteligenta si

• (c) promovarea serviciilor de sprijinire si asistenta pentru intreprinderi in vederea elaborarii si introducerii de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC.

• Desfasurarea campaniei se va realiza in principal prin intermediul canalelor care asigura distanta sociala, concomitent cu un impact puternic asupra publicului: canale radio-TV si on-line (datorita restrictiilor impuse de criza sanitara). Pentru a fi siguri ca mesajele ajung targhetat la publicul tinta, complementar se vor desfasura si actiuni de promovare prin contactare telefonica / on-line sau fata in fata pentru angajatori din intreprinderi din domeniile competitive si de specializare inteligenta din Regiunea Centru. Realizarea campaniei se va face de catre echipa proiectului si un subcontractor furnizor de servicii de productie si difuzare materiale multi-media.

Echipa proiectului va asigura urmatoarele servicii:

(1)Planificarea strategica a campaniei si documentarea continutului materialelor utilizate in campanie– va cuprinde analiza conditiilor si oportunitatilor existente la momentul implementarii proiectului, targetarea campaniei, stabilirea obiectivelor, prezentarea tipurilor de materiale care se doresc a fi elaborate, stabilirea graficului de implementare si bugetarea campaniei. Echipa se va documenta si va realiza o sinteza a informatiilor legate de conceptele campaniei, care va fi pusa la dispozitia subcontractorului, in asa fel incat aceasta sa transmita un mesaj corect publicului, prin materialele promotionale pe care le va realiza.

(2) Atragerea si implicarea directa a angajatorilor din domeniile competitive si de specializare inteligenta in campanie – echipa proiectului se va asigura ca mesajele ajung tintit la publicul tinta si acest lucru il va realiza complementar prin contactarea telefonica/ on-line sau fata in fata (daca situatia o va permite) a minim100 de angajatori din intreprinderile care activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv identificate cf SNC si la domeniile de specializare inteligenta identificate cf. SNCDI sau care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste domenii mentionate, din Regiunea Centru. Echipa va discuta cu acestia, le va pune la dispozitie materiale si informatii despre conceptele campaniei si vor completa o “Fisa de informare campanie “Viitorul afacerii tale in economia digitalizata””.

(3)Monitorizarea campaniei – echipa va verifica periodic gradul de realizare a campaniei si va evalua indicatorii atinsi, atat prin prisma activitatii desfasuate de echipa proiectului cat si prin activitatea desfasurata de subcontractor. In acest sens, se va completa o “Fisa lunara de supervizare a implementarii campaniei « Viitorul afacerii tale in economia digitalizata»”. Subcontractorul va asigura urmatoarele servicii:

(4)Elaborare si difuzare materiale suport campanie – se vor realiza minim urmatoarele tipuri de materiale: doua clip-uri de promovare a campaniei si o brosura format on-line “10 motive pentru care compania ta trebuie sa sprijine alfabetizarea digitala si dezvoltarea competentelor TIC ale angajatilor”, cu minim 6 pagini, format bilingv romana – maghiara.

(5)Raportarea rezultatelor – la finalul contractului, subcontractorul va intocmi un “Raport de implementare a campaniei Viitorul afacerii tale va fi in economia digitalizata”, in cadrul caruia va prezenta date cantitative legate de impactul campaniei. Impactul estimat al campaniei va fi asupra 3000 de persoane.

Echipa de implementare va fi formata din Coordonatori proiect parteneri, Responsabili grup tinta, Consultanti formare.

• Documente rezultate:

• (1) « Planificarea strategica a campaniei »;

• (2) “Fisa de informare campanie “Viitorul afacerii tale in economia digitalizata””;

•(3) “Fisa lunara de supervizare a implementarii campaniei «Viitorul afacerii tale in economia digitalizata»”; (4) contract de achizitie servicii desfasurare campanie; clip-uri de promovare a campaniei, brosura “10 motive pentru care compania ta trebuie sa sprijine alfabetizarea digitala si dezvoltarea competentelor TIC ale angajatilor”,

• (5) “Raport de implementare a campaniei « Viitorul afacerii tale in economia digitalizata»

ACTIVITATEA 3.1. Recrutare grup tinta

Atragere grup tinta catre proiect

•- se vor utiliza toti potentialii vectori de transmitere eficienta a informatiilor: web, social media, contacte directe cu companiile din regiune, prezentari fata in fata. Echipa proiectui va elabora si posta constant anunturi pe site-urile web si paginile social media ale organizatiilor partenere, deoarece s-a constata ca acestea au audienta foarte mare. Concomitent, se vor contacta telefonic si prin email, minim de 30 de companii din Regiunea Centru care detin angajati ce se incadreaza in profilul grupului tinta al proiectului (asa cum este descris la sectiunea Grupul tinta) si vor incheia acorduri in vederea informarii grupului tinta: informari prin email, sesiuni de prezentare fata in fata a proiectului, astfel incat angajatii sa afle oportunitatile de formare profesionala direct de la echipa proiectului. Suplimentar se va realiza un flyer de prezentare a proiectului, format tiparit, in 35.000 de exemplare care va fi distribuit in casutele postale din Regiunea Centru. Tiparirea si difuzarea flyer-ului va fi subcontractata unui furnizor specializat. De asemenea, se estimeaza ca subactivitatea 2.1. va contribui semnificativ la atragerea grupului tinta al proiectului, deoarece angajatorii isi vor orienta angajatii catre serviciile proiectului.

•Inscrierea grupului tinta

- va contine urmatoarii pasi: publicarea conditiilor de inscriere si selectie a grupului tinta pe pagina web a Beneficiarului si Partenerilor, publicarea formularelor necesare, oferirea de informatii suplimentare celor interesati (la sediul proiectului sau prin telefon) si acordarea de asistenta pentru completarea si depunerea formularelor de inscriere (la sediul, prin posta sau prin e-mail; documentele scanate se vor depune si in original, daca este cazul). Organizatiile partenere vor publica pe pagina de web si la sediu conditiile detaliate de inscriere si selectie a grupului tinta: conditiile de inscriere, formulare, documente necesare, modalitati de depunere a documentelor etc. Conditiile de inscriere vor fi publicate si in limba maghiara. Pentru a asigura accesul grupului tinta din intreaga Regiune Centru, se va da posibilitatea inregistrarii prin posta sau internet a cererilor de participare, urmand ca, daca au fost selectate, persoanele sa prezinte documentele in original. Echipa proiectului va acorda asistenta pentru completarea formularelor de inscriere si va intocmi pentru fiecare persoana din grupul tinta catre un dosar de inscriere. Toate documentele de inscriere se vor depune in limba romana. Documente necesare pentru inscriere (in limba romana): - Documente de identificare: carte de identitate, certificat de nastere si casatorie (unde e cazul) - Ultima diploma de studii obtinuta - Consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter persoanl - Adeverinta de la intreprinderea angajatoare care sa mentioneze ca persoana este incadrata cu contract individual de munca, ca locul de munca ocupat este in Regiunea Centru si ca persoana isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI - Original sau copie certificata “conform cu originalul” dupa certificatul constatator al intreprinderii angajatoare, emis de Oficiul Registului Comertului, valabil la data intrarii angajatului/angajatiilor in grupul tinta al proiectului, in care sa se regaseasca ca fiind autorizat cel putin un cod CAEN al unei activitati principale sau secundare, intr-un sector economic cu potential competitiv - Declaratie pe propria raspundere a conducatorului intreprinderii care furnizeaza angajatii din grupul tinta, care arata apartenenta la unul din domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI, si nota justificativa prin care se prezinta legatura dintre activitatile realizate in intreprindere si domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI. - Declaratie pe proprie raspundere data de reprezentatul intreprinderilor care se regasesc in anexa 5 la sectiunile “Activitati profesionale, stiintifice si tehnice” si “Distributie” ca asigura serviciile catre intreprinderile ale caror coduri CAEN sunt aferente directiilor de politica industriala mentionate in SNC 2014-2020 (cf. Anexei 5) Pe langa formularele de inscriere, persoanele interesate vor completa si un chestionar pentru identificarea abilitatilor si competentelor detinute si pentru identificarea interesului pentru programele de formare profesionala

•Selectia grupului tinta

•- se va realiza de catre echipa proiectului prin verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si a celor de selectie de catre persoanele care si-au depus documentele . Echipa va primi toate cererile de inscrire, fara discriminare, iar selectia se va face tinand cont de criteriile de eligibilitate stabilite in cadrul cererii de finantare, utilizand un chek-list.

• Criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca grupul tinta pot fi completate pe parcursul implementarii proiectului, daca se dovedeste ca este necesar. Beneficiarul va intocmi lista persoanelor acceptate in grupul tinta si ii va anunta telefonic pe beneficiari. Datele beneficiarilor se vor introduce intr-o baza de date electronica, in asa fel incat sa se poata identifica usor diverse categorii de grup tinta (femei, lucratori varstnici, lucratori care detin abilitati digitale etc.).

Documente rezultate:

•(1) postari pe social media si web, fise de informare telefonica, e-mail-uri, acorduri de informare in vederea informarii grupului tinta, contract achizitie servicii de tiparire si difuzare flyere, flyer;

• (2) dosare de inscriere a grupului tinta, chek-list-uri pentru verificarea conditiilor de eligibilitate;

•(3) liste cu persoane selectate in grupul tinta, baza de date a beneficiarilor.

ActivtateA 4.1. Organizarea si desfasurarea de programe de formare profesionala pentru angajatii din sectoarele competitive in domeniul alfabetizarii digitale si TIC

• Pregatirea cursurilor - echipa va elabora “Planificarea desfasurarii sesiunilor de curs”, tinand cont de numarul persoanelor inscrise si de graficul de desfasurare a activitatilor si va depune documentele necesare de notificare pentru inceperea cursurilor, acolo unde este cazul, la Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala. Informarea lectorilor si a cursantilor despre activitatile ce urmeaza sa fie desfasurate se va realiza prin telefon, e-mail sau intalniri fata in fata. O parte din cursuri se vor subcontracta catre furnizori specializati de cursuri pentru TIC; echipa se va ocupa de derularea procedurii de achizitie a serviciilor de formare profesionala, cu respectarea procedurilor legale pentru selectarea furnizorilor de servicii de instruire, apoi vor pune la punct detaliile logistice, in conformitate cu “Planificarea desfasurarii sesiunilor de curs”; echipa proiectului va avea atributii de monitorizare a activitatii desfasurate de acestia (vezi mai jos).

•Oferta de cursuri:

• I. Programe de formare a competentelor digitale de baza, la care vor participa in total 118 persoane, reprezentand 38,06% din numarul totalul al cursantilor.  Operator,introducere, validare si prelucrare date », nivel calificare 3,

•II. Programe de formare a competentelor digitale avansate, la care vor participa in total 158 persoane, reprezentand 50,97% din totalul cursantilor; cursurile sunt de specializare/perfectionare cu certificate recunoscute la nivel de angajator

•II.1. Program de formare dedicat utilizarii aplicatiilor informatice pentru eficientizarea activitatii intreprinderilor

• - Introducere in operarea programului Oracle JD Edwards EnterpriseOne Customer Relationship Management (denumire orientativa). Durata 30 de ore; nivel EQF - 3; 20 participanti.

• II.2. Program de formare dedicat dezvoltarii competentelor digitale specifice schimbului electronic de informatii si managementului documentelor electronice - Bazele comunicarii electronice. Utilizare Microsoft Exchange Client (denumire orientativa). Durata 30 de ore ; nivel EQF 4; 20 de participanti.

• II.3. Program de formare dedicat utilizarii tehnologiei Cloud și a altor tehnologii/aplicatii de stocare de date si informatii - Inovarea in IT cu solutii de Cloud. Introducere in Amazon AWS, Google Cloud si Oracle Cloud Infrastructure (denumire orientativa). Durata 60 de ore; nivel EQF 6; 10 participanti.

•II.4. Program de formare dedicat gestionarii platformelor de comunicare sociala in scop profesional - Platforma Slack. Utilizare optimizata in mediul de afaceri (denumire orientativa). Durata 40 de ore nivel EQF 3; 10 particiapnti.

• II.5. Program de formare dedicat dezvoltarii competențelor digitale specifice gestionarii structurate a volumelor mari de date (big data) și a utilizarii data mining - Operarea volumelor mari de date (denumire orientativa). Durata 60 de ore; nivel EQF 2; 20 de participanti.

• II.6. Program de formare dedicat utilizarii aplicatiilor online si a retelelor de social media in scopuri de marketing si promovare - Dezvoltarea campaniilor online de marketing folosing tehnici de "Search Engine Optimization (SEO)" (denumire orientativa). Durata 30 de ore; nivel EQF 4; 10 participanti.

• II.7. Program de formare dedicat dezvoltarii competentelor digitale specifice comertului electronic - Administrarea unui magazin virtual (denumire orientativa). Durata 40 de ore nivel EQF; 28 de participanti.

• II.8. Program de formare dedicat dezvoltarii competentelor digitale specifice aplicațiilor mobile - Prezentarea celor mai folosite aplicatii mobile (denumire orientativa). Durata 30 de ore nivel EQF 2; 20 participanti.

• II.9. Program de formare dedicat securitatii informatice/cibernetice - Implementarea tehnicilor de securitate cibernetica (denumire orientativa). Durata 60; nivel EQF 2; 20 de participanti.

•III. Programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT la care vor participa 34 de personae, reprezentand 10.97% din totalul cursantilor; cursurile sunt de specializare/perfectionare cu certificate recunoscute la nivel de angajator

•III.1. Program de formare dedicat utilizarii serverelor LINUX – Administrarea serverelor Linux (denumire orientativa). Durata 50 de ore; nivel EQF 7; 11 participanti.

• III.2. Program de formare dedicat domeniului rețelelor de calculator - Administrarea retelelor de calculatoare (denumire orientativa). Cursul va avea 3 module a cate 50 de ore; nivel EQF 5;12 participanti.

•III.3. Program de formare dedicat domeniului administrarii sistemelor Microsoft - Administrarea sistemelor Microsoft Server (denumire orientativa). Cursul va avea 2 module a cate 50 de ore; nivel EQF 7; 11 participanti.

•Oferta de cursuri a fost stabilita in asa fel incat sa se acopere un spectru cat mai mare de nevoi ale angajatilor, sa fie accesibile persoanelor cu nivele de dezvoltare a competentelor in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si sa aiba un nivel de complexitate variabil. Cursurile de calificare vor fi organizate de Partenerii 1 si 2 iar celelalte de subcontractori, furnizori de cursuri pe specialitatea TIC

•La finalul tuturor cursurilor se vor organiza sesiuni de examinare/testare si absolventii vor primi certificate de absolvire

Activitatea 5.1. Servicii de sprijin pentru dezvoltarea si adaptarea instrumentelor necesare pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC in intreprinderile din domenii competitive si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta

•Activitatea consta in oferirea de servicii de sprijin pentru introducerea de programe de invatare la locul de nunca de catre o echipa interdisciplinara, care va cuprinde specialisti in formare profesionala si digitalizare - TIC.

•(1) Elaborare ”Compendiu de instrumente pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la local de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC” - echipa proiectului, pe baza experientei profesionale si cu ajutorul specialistilor in digitalizare - TIC, va construi un compendiu de instrumente (fise/ghiduri) care sa poata sa fie utilizate de companiile care doresc sa elaboreze si sa introduca programe de invatare la locul de munca in momentele cheie ale procesului de invatare: identificarea nevoilor de invatare a lucratorilor corelate cu gradul de digitalizare din intreprindere, alegerea metodelor de instruire la locul de munca, planificarea desfasurarii programelor, monitorizarea si evaluarea eficientei programelor de formare. Aceste instrumente vor avea un caracter general, urmand ca apoi sa fie adaptate la nevoile companiilor beneficiare, indiferent de programele pe care acestea doresc sa le introduca.


Activitatea 5.1

•(2) Selectarea companiilor care vor beneficia de sprijin - echipa proiectului va identifica intreprinderile care vor participa la aceasta subactivitate consultand urmatoarele surse de informare: - bazele de date cu membrii, colaboratori si clienti ai organizatiilor partenere - lista intreprinderilor care au contactat organizatiile partenere si si-au exprimat interesul pentru proiect, ca urmare a difuzarii materialelor din campania multi-media de constientizare - lista intreprinderilor care au furnizat documente justificative pentru angajatii care s-au inscris in proiect - lista intreprinderilor din domenii competitive si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta din care provin angajatii care au participat la programe de formare profesionala in cadrul unor proiecte implementate anterior de organizatiile partenere.

•Pentru a beneficia de acest sprijin, intreprinderile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - sa desfasoare o activitate economica autorizata potrivit legilor in vigoare, sa faca acte si fapte de comert in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta - sa isi desfasoare activitatea in sectoare cu avantaj competitiv, identificate cf. SNC, si in unul din sectoarele cu potential de specializare inteligenta cf. SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare/domenii - sa fie intreprinderi mici si mijlocii - sa activeze in Regiunea Centru - sa intentioneze sa introduca programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor - sa fie de acord sa desemneze o persoana responsabila in intreprindere cu programele de invatare la locul de munca. In final, se va intocmi o lista cu 32 de IMM-uri care doresc sa fie sprijinite in vederea introducerii programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC.

•(3) Organizare sesiuni de prezentare si de instruire in vederea utilizarii “Compendiului de instrumente de elaborare si introducere a programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC” - acestea vor fi sustinute de echipa proiectului, care vor prezenta instrumentele elaborate si vor explica modul in care aceste se utilizeaza in activitatea practica. La aceste sesiuni vor participa persoane responsabile cu introducerea programelor de invatare la locul de munca din cele 32 de IMM-uri selectate; se vor organiza 4 sesiuni cu o durata de minim 20 de ore (cate 8 participanti/sesiune pentru asigurarea masurilor de distantare sociala); participantii vor invata sa foloseasca instrumentele si sa le adapteze aplicat la nevoile de formare din intreprinderea apartinatoare. Necesitatea sesiunilor de prezentare se justifica prin faptul ca este esential ca beneficiarii sa aiba o intelegere corecta a modului de utilizare a acestor instrumente.

•(4) Acordare servicii de sprijin pentru intreprinderi in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la local de munca in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor - echipa proiectului se va deplasa la sediul companiilor si va discuta cu persoanele responsabile despre modalitatile optime de adaptare a instrumentelor dezvoltate prin proiect la nevoile si realitatile din intreprindere. Dupa aceste discutii, echipa proiectului va acorda servicii de sprijin pentru adaptarea instrumentelor si pentru parcurgerea pasilor pe care ii presupune introducerea programelor de formare la locul de munca: indrumare pentru alegerea aspectelor care trebuie imbunatatite si adaptate la lucratori in functie de procesele din intreprindere care sunt sau urmeaza sa fie digitalizate, sugestii pentru proiectarea modificarilor necesare, verificarea posibilelor implicatii asupra procesului de invatare etc. Toate aspectele discutate si implementate se vor consemna in “Fisa de sprijin pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC”. 32 de intreprinderi mici si mijlocii din Regiunea Centru, care activeaza in domeniile competitive si de specializare inteligenta SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare/domenii vor fi sprijinite in vederea organizarii de programe de invatare la locul de munca; indicatorul 4S17 va atinge valoarea 32

•(5) Publicare “Culegere de instrumente si bune practici pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC” - echipa de proiect va prelua instrumentele elaborate in cadrul acestei subactivitati, va adauga studii de caz si exemple de bune practica din experienta intreprinderilor care au beneficia de sprijin pentru introducerea programelor de formare si le va publica, in format electronic, pe site-urile organizatiilor partenere. Acest ghid va putea fi descarcat gratuit timp de minim 2 ani de pe site-urile organizatiilor partenere. Activitatea va fi implementata de Coordonatori proiect parteneri, Consultanti formare, Consultant digitalizare si TIC.

•Documente rezultate:

• (1) “Compendiu de instrumente pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC”;

• (2) lista companiilor care vor fi sprijinite pentru introducerea programelor de invatare la locul de munca;

•(3) liste de participanti la sesiunile de prezentare si instruire pentru utilizarea instrumentelor de elaborare si introducere programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor;

• (4) “Fisa de sprijin pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC";

• (5) “Culegere de instrumente si bune practici pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC”.

subactivitate
6.1. Servicii de asistenta pentru introducerea de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea in domenii competitive si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta

•Echipa proiectului va acorda asistenta companiilor pentru organizarea principalelor aspecte care tin de introducerea programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC: evaluarea nevoilor de invatare, recomandari privind paleta de cursuri pliata pe nevoile lucratorilor si in functie de procesele care sunt/pot sau urmeaza a fi digitalizate in intreprinderi, recomandari pentru asigurarea conditiilor optime de desfasurare a instruirii, alegerea metodelor de instruire la locul de munca, planificarea desfasurarii programelor, alegerea si utilizarea metodelor de monitorizare si evaluare eficientei programelor de formare. Aceste servicii se vor adresa in primul rand companiilor care au participat la subactivitatea 5.1. si vor utiliza ca suport instrumentele elaborate si adaptate in cadrul subactivitatii 5.1.

•Echipa proiectului, impreuna cu persoanele din intreprinderi responsabile de elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca, va stabili pentru fiecare companie un “Plan de elaborare, introducere si desfasurare a programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC”, in care vor stabili modul in care se vor desfasura/implementa toate aspectele mentionate mai sus. Apoi, responsabilii din intreprinderi vor fi sprijiniti si ghidati pentru implementarea planului de introducere a programelor de invatare prin discutii si prin coparticipare la actiunile desfasurate. Se estimeaza ca 5 companii care activeaza in domenii competitive si in domeniile de specializare inteligenta vor introduce programe de invatare la locul de munca in termen de 6 luni de la finalizarea sprijinului

•Echipa proiectului va monitoriza progresele intreprinderilor beneficiare de serviciile de asistenta timp de 6 luni dupa finalizarea sprijinului prin vizite in intreprinderi, verificarea documentelor de formare, observatie co-participativa si discutii cu lucratorii; se va intocmi “Fisa de monitorizare a intreprinderilor care introduc programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC”

•Serviciile se vor oferi gratuit pe o perioada de minim 6 luni dupa finalizarea proiectului.

•Documente rezultate:

•lista companiilor care beneficiaza de servicii de asistenta pentru introducerea programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor; “Planuri de elaborare, introducere si desfasurare a programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC”, “Fise de monitorizare a intreprinderilor care introduc programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC”.

subactivitate
7.1. Program pilot de facilitare a dobandirii si consolidarii competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC prin invatare autodirijata pentru angajatii varstnici in vederea prelungirii vietii profesionale active

•Programul pilot va avea urmatoarele componente:

•(1) Elaborare material suport de informare “Instrumente aplicate de invatare autoridirijata pentru dobandirea si consolidarea competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC” – se va elabora un material amplu pe aceasta tema, care va fi utilizat ca suport pentru masurile de invatare si asistenta din cadrul acestei subactivitati; ulterior materialul va fi publicat pe site-urile organizatiilor partenere si pus gratuit la dispozitia publicului timp de minim 2 ani.

• (2) Organizarea de “Sesiuni de pregatire a facilitarii invatarii autodirijate aplicata pentru dobandirea si consolidarea competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC” – fiecare angajat varstnic din grupul tinta va lua parte la 2 sesiune de instruire, cu cate o durata de minim 3 ore, in cadrul carora se va familiariza cu modalitatile si metodele concrete prin care se poate realiza invatarea autodirijata, a activitatilor pe care le presupune si etapele de invatare. Se vor organiza in total 12 sesiuni cu cate 5 participanti, pentru a se respecta conditiile de distantare sociala.

•(3) Organizarea de “Sedinte individuale de asistenta pentru facilitarea dobandirii si consolidarii competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC prin invatare autodirijata” - echipa proiectului se va intalni cu angajatii varstnici din proiect in cadrul unor sedinte de asistenta pentru a stabili metodele si parcursul de invatare pe care acestia il vor urma in cadrul efortului individual de invatare autodirijata si vor urmari/consemna progresul facut in “Fisa de asistenta pentru facilitarea dobandirii si consolidarii competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC prin invatare autodirijata”. Fiecare angajat varstnic din grupul tinta va participa la minim 2 astfel de sedinte individuale de asistenta pentru punerea in practica a metodelor de invatare autodirijata. In urma desfasurarii acestor servicii, echipa proiectului va intocmi un ghid “Bune practici pentru facilitarea dobandirii si consolidarii competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC prin invatare autodirijata pentru angajatii varstnici”, in cadrul caruia va prezenta programul, lectiile invatate, modelele de bune practici, o evaluare a eficientei masurilor propuse de programul pilot pentru consolidarea competentelor cheie, precum si o estimare a posibilitatilor de replicare a programului si de transfer la nivelul altor grupuri. Acest ghid va fi disponibil pe format tiparit si on-line. Tiparirea ghidului va fi subcontractata unei firme specializate si se va realiza in minim 500 de exemplare, in limba romana si maghiara; ghidul va fi distribuit grupului tinta, companiilor care activeaza in domeniile competitive si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta sprijinite prin proiect, stakeholderilor proiectului si participantilor la evenimentele proiectului. De asemenea, va fi publicat pe pagina web a organizatiilor partenere, timp de minim 2 ani.

• (4) Incheiere de parteneriate in vederea replicarii rezultatelor programului pilot - echipa proiectului va contacta companii din Regiunea Centru, care activeaza in domeniile competitive si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta, le va prezenta rezultatele obtinute si le va propune incheierea de parteneriate in vederea replicarii acestui program la nivelul companiilor lor. Se estimeaza ca se vor incheia minim 2 parteneriate cu companii, care vor prelua experienta, metodele si instrumentele de lucru elaborate si testate in cadrul proiectului; durata parteneriatelor va acoperi minim 6 luni din perioada de postimplementare.

•Documente:

• (1) Material suport de informare “Instrumente aplicate de invatare autoridirijata pentru dobandirea si consolidarea competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC”;

• (2) liste prezenta la “Sesiuni de pregatire a facilitarii invatarii autodirijate aplicata pentru dobandirea si consolidarea competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC”;

• (3) “Fisa de asistenta pentru facilitarea dobandirii si consolidarii competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC prin invatare autodirijata; ghid “Bune practici pentru facilitarea dobandirii si consolidarii competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC prin invatare autodirijata pentru angajatii varstnici”; contract de achizitie servicii tiparire ghid “Bune practici pentru facilitarea dobandirii si consolidarii competentelor in domeniul alfabetizarii digitale si TIC prin invatare autodirijata pentru angajatii varstnici”;

• (4) parteneriate pentru replicarea programului pilot.

subactivitate
8.1. Sistem integrat de masuri de informare “TIC – Green Jobs” (rolul competentelor de alfabetizare digitala si TIC in adaptarea angajatilor la locurile de munca verzi)

• (1) Incheiere de parteneriate in vederea validarii materialelor de informare - echipa proiectului va contacta institutii si ONG-uri cu activitate de protectia mediului/dezvoltare durabila relevanta din Regiunea Centru, pentru a le prezenta proiectul si pentru a-i invita sa faca parte dintr-un parteneriat in vederea validarii materialelor elaborate in cadrul proiectului, pentru a avea certitudinea ca materialele respecta niste standarde calitative. Se vor incheia minim 3 parteneriate si se va crea un comitet de validare a materialelor elaborate in cadrul subactivitatii 8.1.; comitetul va analiza materialele si va intocmi un referat cu observatii si recomandari care vor fi utilizate de echipa proiectului.

• (2) Realizarea de materiale de informare si constientizare a angajatilor - echipa va elabora minim 5 prezentari in format PowerPoint si un pliant “Rolul competentelor de alfabetizare digitala si TIC in adaptarea angajatilor la locurile de munca verzi din economia bazata pe emisii scazute de carbon”, in format electronic, in cadrul carora se va prezenta modul in care competentele de alfabetizare digitala si de TIC ii vor ajuta pe angajati sa se adapteze la modificari structurale pe care le va genera tranzitia catre economia cu emisii scazute de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor pe piata muncii. Aceste materiale vor fi trimise comitetului de validare a materialelor, iar apoi vor fi disponibile pe paginile web ale Beneficiarului si transmise prin email persoanelor din grupul tinta

•3) Organizare activitate infopoint telefonic “TIC - Green Jobs Info Caller” – echipa va desfasura actiuni directe de informare a grupului tinta referitor la problematica digitalizarii si adaptarii la locurile de munca verzi prin mijloace telefonice deoarece pe de-o parte, probabil ca restrictiile sanitare nu vor permite organizarea unor infopoint-uri fizice, iar pe de alta parte, s-a constat din experienta proiectelor anterioare ca aceasta este o metoda foarte buna de a capta interesul grupului tinta. Prin urmare, echipa proiectului va contacta si informa cel putin 250 de persoane din grupul tinta referitor la tematica TIC – Gren Jobs; actiunile de informare individuala vor fi consemnate in “Fisa de informare telefonica TIC-Green Jobs Info Caller”, document care va contine date de identificare a persoanelor din publicul tinta, aspecte discutate, rezultate etc.

•(4) Campanie multi-media “TIC – Green Jobs”- campanie de diseminare a unor concepte strategice pentru tema secundara FSE 0.1 (mai precis: legatura dintre dezvoltarea competentelor de alfabetizare digitala si TIC si adaptabiltatea angajatilor la modificari structurale pe care le va genera tranzitia catre economia cu emisii scazute de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor pe piata muncii, locuri de munca verzi etc.), a serviciilor oferite prin infopoint-ul telefonic “TIC – Green Jobs Info Caller” si a rezultatelor care se estimeaza a fi obtinute prin aceste actiuni. Realizarea campaniei se va face de catre echipa proiectului si un furnizor extern de servicii de productie si difuzare materiale multi-media. Echipa proiectului va asigura urmatoarele servicii: - Planificarea strategica a campaniei si documentarea continutului materialelor utilizate in campanie– va cuprinde analiza conditiilor si oportunitatilor existente la momentul implementarii proiectului, targetarea campaniei, stabilirea obiectivelor, prezentarea tipurilor de materiale care se doresc a fi elaborate, stabilirea graficului de implementare si bugetarea campaniei.

•Echipa se va documenta si va realiza o sinteza a informatiilor legate de conceptele campaniei, care va fi pusa la dispozitia subcontractorului, in asa fel incat aceasta sa transmita un mesaj corect publicului, prin materialele promotionale pe care le va realiza; toate materialele campaniei vor fi transmise comitetului de avizare/validare materiale si servicii create in cadrul subactivitatii

• - Monitorizarea campaniei – echipa va monitoriza periodic gradul de realizare a campaniei si va evalua indicatorii atinsi, atat prin prisma activitatii desfasuate de echipa proiectului cat si prin activitatea desfasurata de subcontractor. In acest sens, se va completa o “Fisa lunara de supervizare a implementarii campaniei « TIC – Green Jobs »”. Subcontractorul va asigura urmatoarele servicii: - Elaborare si difuzare materiale suport campanie – se vor realiza minim urmatoarele tipuri de materiale: doua clip-uri de promovare a campaniei si o brosura format on-line “Cum te poate ajuta digitalizarea pentru a fi pregatit pentru tranzitia catre locurile de munca verzi”, cu minim 6 pagini, format bilingv romana – maghiara. Materialele se vor axa pe transmiterea mesajelor care vor constientiza angajatii despre problematica modului in care competentele de alfabetizare digitala si de TIC ii vor ajuta sa se adapteze la modificari structurale pe care le va genera tranzitia catre economia cu emisii scazute de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor pe piata muncii. Toate materiale elaborate (clip-uri si brosura on-line) vor fi transmise catre public prin mijloace audio-video si on-line. Furnizorul va prezenta un plan de diseminare a materialelor, care va cuprinde planificarea si numarul de aparitii radio-TV si online (avand posibilitatea sa aleaga mai multe canale de transmitere, precum YouTube marketing, Social Media marketing sau Publicitate Pay-per-Click).

•Documente rezultate:

• (1) Parteneriate cu institutii si ONG-uri de protectia mediului/dezvoltare durabila din Regiunea Centru, referate ale comitetului de validare a materialelor informative;

• (2) prezentari PowerPoint, pliantul “Rolul competentelor de alfabetizare digitala si TIC in adaptarea angajatilor la locurile de munca verzi din economia bazata pe emisii scazute de carbon”;

•(3) “Fisa de informare telefonica TIC-Green Jobs Info Caller”;

• (4) contract de achizitie servicii desfasurare campanie; clip-uri de promovare a campaniei, brosura “Cum te poate ajuta digitalizarea pentru a fi pregatit pentru tranzitia catre locurile de munca verzi”,

•(5) “Raport de implementare a campaniei « TIC – Green Jobs »”.

subactivitate
9.1. Actiuni de promovare a participarii femeilor la programe de formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si TIC si de acces la locurile de munca din domeniile competitive si de specializare inteligenta

•In cadrul acestei activitati se vor realiza urmatoarele:

• (1) Incheiere de parteneriate pentru validarea si avizarea materialelor/rezultatelor - echipa proiectului va contacta si incheia parteneriate cu minim 3 organizatii/institutii cu activitate plan local si/sau regional, care activeaza pentru combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de gen; acordurile de parteneriat vor fi incheiate pe o perioada care vor acoperi implementara proiectului si minim 6 luni din perioada postimplementare. Materialele si rezultatele obtinute de echipa proiectului se vor transmite catre parteneri, iar acestia isi vor exprima punctele de vedere in “Fisa de avizare a materialelor si rezultatelor promovarii egalitatii de gen”; ulterior acestea vor fi utilizate pentru imbunatatirea sau revizuirea materialelor/rezultatelor actiunilor destinate promovarii egalitatii de gen. Durata parteneriatului a fost prevazuta sa acopere si 6 luni in post implementare pentru a da posibilitatea intreprinderilor spijinite prin proiect in vederea introducerii de programe de formare in domeniul alfabetizarii digitale si TIC sa isi poata valida/ aviza prin intermediul acestui parteneriat masurile adoptate pentru promovarea egalitatii de gen.

•(2) Realizare “Studiu privind accesul femeilor din grupul tinta la formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si TIC si la locurile de munca din domeniile competitive si de specializare inteligenta“ – acest studiu se va realiza pentru achizitiona date pertinente si actuale despre problemele cu care se confrunta femeile in contextul participarii la programele de formare profesionala si de acces la locurile de munca din domeniile competitive si de specializare inteligenta si pentru a putea formula idei, recomandari pentru imbunatatirea accesului acestora la sectoarele descrise mai sus. Studiul se va realiza prin metoda anchetei cu chestionare aplicate fata in fata sau prin telefon asupra tuturor femeilor din grupul tinta al proiectului (minim 124 persoane). Prelucrarea se va realiza prin mijloace statistice specifice. Rezultatele studiului se vor regasi intr-un raport de cercetare, care va fi transmis partenerilor pentru validarea si avizarea rezultatelor. Dupa avizare, raportul va fi disponibil pe site-ul Beneficiarului timp de minim 2 ani si va fi transmis prin email catre angajatorii din intreprinderile sprijinite prin proiect

•(3) Elaborare si publicare “Brosura de promovare a participarii femeilor la programe de formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si TIC si de acces la locurile de munca din domeniile competitive si de specializare inteligenta” - echipa proiectului va elabora aceasta publicatie utilizand rezultatelele studiului elaborat anterior, experienta situatiilor concrete intalnite de-a lungul implementarii proiectului, precum si experienta altor organizatii care militeaza pentru egalitatea de gen; brosura va oferi femeilor sfaturi si va prezenta modalitati de actiune pe care ar trebui sa le utilizeze pentru a evita discriminarea si pentru a-si dezvolta cariera in directia pe care o doresc. Brosura va fi elaborata in limba romana si maghiara, in format on-line si va fi publicata pe pagina web a Beneficiarului pe o perioada de minim 2 ani.

•(4) Organizare “Masa rotunda pentru promovarea egalitatii de gen in accesul la formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si TIC si locuri de munca din domenii competitive si de specializare inteligenta” – eveniment public ce are drept scop aducerea in atentia publicului a acestor teme, diseminarea rezultatelor studiului realizat prin proiect si elaborarea de idei in vederea realizarii unui “Protocol de masuri orientative pentru intreprinderi in vederea promovarii egalitatii de gen si promovarea accesului femeilor la programe de formare profesionala si locuri de munca in domeniile competitive si de specializare inteligenta”. Acest protocol va fi apoi transmis catre intreprinderile sprijinite prin proiect in vederea organizarii de programe de invatare la locul de munca iar echipa va face toate demersurile pentru ca aceste masuri sa fie insusite in mod concret de intreprinderi in elaborarea planurilor de invatare la locul de munca. Se estimeaza ca se vor incheia acorduri cu minim 3 intreprinderi dintre cele sprijinite in cadrul proiectului in vederea integrarii acestui protocol in “Planurile de elaborare, introducere si desfasurare a programelor de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC” (elaborate in cadrul subactivitatii 6), cu efecte pozitive pe termen lung asupra promovarii egalitatii de gen intre femei si barbati si combaterea discriminarii pe piata muncii

•Documente:

• (1) parteneriate cu organizatii /institutii care se activeaza pe plan regional si local pentru combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de gen, “Fisa de avizare a materialelor si rezultatelor promovarii egalitatii de gen”;

•(2) “Studiu privind accesul femeilor din grupul tinta la formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si TIC si la locurile de munca din domeniile competitive si de specializare inteligenta“,

•(3) “Brosura de promovare a participarii femeilor la programe de formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si TIC si de acces la locurile de munca din domeniile competitive si de specializare inteligenta”;

•(4) contract achizitie servicii organizare eveniment “Masa rotunda pentru promovarea egalitatii de gen in accesul la formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si TIC si locuri de munca din domenii competitive si de specializare inteligenta”, lista de participanti, materiale foto, follow up eveniment, “Protocol de masuri orientative pentru intreprinderi in vederea promovarii egalitatii de gen si promovarea accesului femeilor la programe de formare profesionala si locuri de munca in domeniile competitive si de specializare inteligenta”; acorduri cu companii in vederea integrarii protocolului in planurile de elaborare, introducere si desfasurare a programelor de invatare la locul de munca.

Az oldalunk sütiket használ!


Süti választás