blog image

Esélyegyenlőség - a versenyképesség előfeltétele felvilágosító kampány cod mysmis 128151 2020.11.19 Gyergyószentmiklós

ESÉLYEGYENLŐSÉG - A VERSENYKÉPESSÉG ELŐFELTÉTELE
Felvilágosító kampány
Egyenlőség és tolerancia a munkaerőpiacon (az EU ezzel kapcsolatos politikái, nemzetközi és európai kontextus, bevált gyakorlatok modelljei, esélyegyenlőség az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a kultúrához és az információhoz való hozzáférés tekintetében.
Kampányterv kidolgozása
Az NCS és NDCS területén versenyképes vállalatok adatbázisának kialakítása
Kampányanyagok + PPT prezentációk kidolgozása
A konferencia szervezése (anyagok bemutatása és a témához kapcsolódó gyakorlati szempontok megvitatása)
Anyagok küldése a célközönségnek
Információs szolgáltatások a nemek közötti munkahelyi megkülönböztetés elleni küzdelemről
Bevezetés
Romániában a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot a 202/2002. sz. törvény szabályozza (újraközölve, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel). A nőkkel szembeni erőszakot jogszabályi szinten is a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló 217/2003. sz. törvény szabályozza (újraközölve, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel). Intézményi szinten a Nők és Férfiak Esélyegyenlőségének Nemzeti Ügynöksége (ANES) az a szervezet, amely előmozdítja a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elvét, valamint megelőzi és leküzdi a családon belüli erőszakot.
Egyenlőség és tolerancia a munkaerőpiacon (ezzel kapcsolatos uniós politikák, bevált gyakorlatok modelljei, esélyegyenlőség az oktatáshoz, egészségügyhöz, kultúrához, információhoz való hozzáférés tekintetében).
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) a nemek közötti egyenlőséget a nők és férfiak, lányok és fiúk egyenlő jogai, kötelezettségei és lehetőségei alatt érti. Ebben az értelemben: "A nemek közötti egyenlőség nem azt jelenti, hogy a nők és a férfiak egyformák lesznek, hanem azt, hogy jogaik, kötelességeik és lehetőségeik nem attól függnek majd, hogy nőként vagy férfiként születtek-e. A nemek közötti egyenlőség a nők és férfiak érdekeinek, szükségleteinek és prioritásainak figyelembevételét jelenti, ezáltal elismerve a nők és férfiak különböző csoportjainak sokféleségét. Jogod van az esélyegyenlőséghez! A méltányos bánásmód alapvető jog az Európai Unióban. Tilos a nemen, életkoron, fogyatékosságon, etnikai vagy faji származáson, valláson, meggyőződésen vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés. A nemek közötti egyenlőséget elősegítő törvények már az Európai Közösség korai évei óta léteznek. 1970 óta 13 törvényt fogadtak el a nők és férfiak egyenlő és méltányos munkahelyi bánásmódjának biztosítása érdekében. Ezek a törvények számos területre kiterjednek, többek között az egyenlő bánásmódra a versenyvizsgán való részvételkor, a munkahelyi egyenlő bánásmódra, a várandós és szoptató munkavállalók védelmére, valamint a szülési és apasági szabadsághoz való jogra. 2000-ben a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó törvényeket új uniós jogszabályok egészítették ki, amikor is betiltották az egyéb okokból történő megkülönböztetést. Ezen új törvények értelmében jogellenes egy személy megkülönböztetése a következők alapján:
Faji és etnikai származás
Vallás és hit
Fogyatékosság
Szexuális irányultság
Kor
Az Európai Unió Amszterdami Szerződésében a nemi alapon történő megkülönböztetéssel együtt a megkülönböztetés ezen öt típusa szerepel, mint olyan területek, amelyeken az EU felléphet a megkülönböztetés megelőzése érdekében.
Nemzetközi kontextus
 

Az oldalunk sütiket használ!


Süti választás